სასტუმრო შერატონი

ბათუმის „ შერატონი" შავიზღვისრეგიონშიპირველი 5 ვარსკვლავიანისასტუმროა. ისბათუმისცენტრშიმდებარეობს, ბათუმისაეროპორტიდან 15 წუთისსავალზე. სასტუმროდან  ბათუმისისტორიულცენტრამდე 5 - 10 წუთისგზაა. ისპირველისაერთაშორისო 5 ვარვსკლავიანისასტუმრობრენდიარეგიონშიდაუკვემოიხსენიებაროგორც "შავიზღვისკაშკაშავარვსკლავი".  

სასტუმროშერატონბათუმში 203 ოთახიდასუიტია, მათშორის 21 სართულზემდებარე 300 კვ. მეტრიანიპენთჰაუსი, საიდანაც 360 გრადუსითიშლებაშავიზღვისდაბათუმისულამაზესიხედები. ყველაოთახიდასუიტიაღჭურვილიათანამედროვეტექნოლოგიითდასაგანგებოთშერატონისათვისშექმნილისვით-სლიფერსაწოლებით.

 750 კვადრატულმეტრიანიშაინსპა-შერატონისგამაჯანსაღებელიცენტრიმოიცავსდახურულდაღიააუზს, საუნას, ორთქლისოთახს, არაჩვეულებრივთურქულაბანოსადამასაჟისკაბინეტებს. აქყველაფერი, სასიამოვნოგარემოდანდაწყებულიდაგულთბილიმიღებითდამთავრებული, საგანგებოდააშერჩეულითქვენთვისრათაგანიტვირთოთ, დაისვენოთდაგაერთოთ, მოიხსნათსტრესიდადაძაბულობადატვირთულისამუშაოგრაფიკისშემდეგ.

 თქვენშეგიძლიათგანიტვირთოთშერატონისფიტნესსცენტრში, რომელიცოპერირებსკორპერფორმანსთანთანამშრომლობით. კორპერფორმანსიესარისორგანიზაციარომელისავარჯიშებსელიტარულათლეთებსადაოლიმპიელებს. როგორციცითფიტნესიდამოგზაურობაურთიერთდაკავშირებულია, კორპერფორმანსთანთანამშრომლობითკომპანიასშემუშავებულიქვსრჩეულივარჯიშებისპროგრამა, რომლისწყალობითაცმოგზაურობისდროსაცმუდამფორმაშიდაენერგიითაღსავსენიიქნებით. კორპერფორმანსისრჩევებიჯანსაღიცხოვრებისწესზეთქვენიყოველდღიურიცხოვრებისნაწილიგახდება.

 
ამინდი
თბილისი

Греция. Подбор тура и бронирование
Follow us on Facebook